+31651692855

Voorwaarden en disclaimer

Voorwaarden

BUITENDIJK energy hanteert de handelsvoorwaarden van de Koninklijke Metaalunie. Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Rotterdam.
U kunt ze hier downloaden.

Disclaimer

De informatie op deze website wordt door BUITENDIJK energy met zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze website is louter informatief van aard. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. BUITENDIJK energy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Deze website van BUITENDIJK energy bevat verwijzingen en/of links naar andere websites die niet door BUITENDIJK energy worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van BUITENDIJK energy. BUITENDIJK energy geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij BUITENDIJK energy en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BUITENDIJK energy niet toegestaan.

Mocht u een zogenaamde “internetshopper” zijn, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons bericht zou willen doen wanneer u elders een betere aanbieding hebt verkregen of als de aanvraag om een andere reden niet meer van toepassing is.